inlingua® metodu dil eğitimindeki tecrübeler sonucu oluşmuştur ve metodun geçerliliği merkezlerimizdeki uygulamalarla kanıtlanmıştır. inlingua® metodu geleneksel öğretim tekniklerinden farklıdır. Amaç iletişim kurmada özgüveni arttırmak olduğundan metot hedeflenen dili konuşmaya yöneliktir. Metotla öğrencinin yazma ve okuma becerileri çarpıcı şekilde gelişse de en fazla gelişme konuşma becerisinde görülür. Eğitim süresince sadece hedeflenen dilde konuşulur.
inlingua® metodunun esas amacı öğrencinin hedeflenen dilde iletişim kurmasını (konuşma ve anlama) sağlamaktır.

inlingua® metodu hedeflenen dili öğrenmeden önce kullanmanızı sağlar. Direkt metot ile öğrenci ilk dersten itibaren yeni dili konuşmaya başlar ve konuşma becerisini eğitim süresince %60 oranında kullanır. Dersler konuşmada akıcılığı sağlayan blok yapılarla ilerler. Tartışmalar, soru-cevap oyunları, rol oyunları, jestler-mimikler ve medya araçları teorik tanımlar ve alıştırmalara oranla dille ve içeriğiyle daha aktif biçimde yüzleşmeyi sağlar. Öğrencilerin derse aktif katılımları doğru kullanım ve anlamayı sağlayan alıştırmalarla pekiştirilir. Öğretmen tarafından aşama aşama sunulan seri konuşma alıştırmaları ile eğitim amacına ulaşılır.

\"İnlingua\"

 

 


İlkeler

1. Öğretmen dersi sadece yabancı dilde işler.
Öğrenci en kısa zamanda yabancı dilde düşünmeye başlamalıdır. Çeviri yapmak karışıklığa neden olur ve zaman kaybettirir.

2. Öğretmen ders esnasında öğrenciye konuşması için olabildiğince fazla fırsat verir.
Öğrencinin bir dili öğrenmesinin tek yolu o dili konuşarak öğrenmesidir aynen golf öğrenmeye başlayan bir kişinin golf topuna golf sopasıyla vurması gibi.

3. Öğretmen dersin büyük bir kısmını sözel olarak ve kitaplar kapalı bir şekilde işler.
Dilin kullanılarak ve duyarak öğrenildiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle dersler esnasında öğrenci gözlerini daha az kullanmalıdır.

4. Öğretmen tek tek kelime öğretmektense dilbilgisi yapılarını öğretmek (örneğin kelimelerin nasıl bir araya getirildiğini) üzerine yoğunlaşır.
Dil bir kelimeler topluluğu değildir. Ancak kelime topluluklarının bir sistemidir.

5. Öğretmen, kendi öğretim tekniğine öylesine hakimdir ki öğrencinin ürettiği cümlelerin çoğu doğru olur.

6. Öğretmen, bir yönteme karar vermeden veya bir çözüm bulmadan önce öğrencinin bilgi derecesini tespit eder.
Öğretmen, öğrencinin bilgisi üzerine inşa etmeli ve eksikliklerini en kısa zamanda doldurmalıdır.

7. Öğretmen, teorik açıklamaları asgari düzeyde tutar.
Otomobil kullanmak için motorun nasıl çalıştığını bilmek gereksizdir. Öğrenci, örneklerden kuralı çıkarabilmelidir.

8. Öğretmen, öğrenim sürecinde yaratıcı bir rol alması için öğrenciyi teşvik eder.
Öğrencinin yabancı dilin kullanımında yapıcı ve yaratıcı olması için dili kullanması gerekir. Bir gün ihtiyacı olur düşüncesiyle sayısız cümle ve sözcük gruplarını ezberlemek imkansızdır.

9. Öğretmen uygulamalı psikoloji ilkelerini gözlemler.
inlingua® yönteminin amacı dil öğrenimini olabildiğince verimli ve eğlenceli hale getirmektir.Yöntem, öğretmene öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre kendi yaşamını adapte etme esnekliği verir. Dilbilimsel yetenek, motivasyon, açıklık ve kültürel özellikler gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır.

10. Öğretmen dil öğretiminde yapısal ve işlevsel yaklaşımları birleştirir.
Dil öğreniminde "yapısal yaklaşım" dilbilgisi ve dilin yapılarının öğrenilmesini vurgular. "İşlevsel yaklaşım" ise günlük hayatta karşılaşılan durumlarda kişinin kendini nasıl ifade edebileceğini vurgular. En verimli öğretim yöntemi her iki yaklaşımın birleşimidir. inlingua® yöntemi işlevsel durumlara dayanarak yapıyı öğretir.